LIÊN HỆ: Nhập thông tin để đối tác hoặc khách hàng có thể liên hệ với công ty bạn. Người quản trị được phép thêm mới, chỉnh sửa, xóa tất cả nội dung không giới hạn như hình sau:

  • Nút Nhập mới   :      
  • Nút Chỉnh sửa  :    
  • Nút Xóa            :    

               Nhập liệu Liên hệ: Chọn Liên hệ -> Danh sách  như hình

           -          Sau khi Click     màn hình sẽ hiển thị:

-         Tiêu đề: Đặt tên cho bài viết Liên hệ

-          Nội dung: Nhập thông tin liên hệ như tên công ty, số điện thoại, fax, email, website, … trang trí tương tự như Word, có thể chèn hình ảnh công ty vào mục này

-          Mã nhúng google map: Chèn mã nhúng để hiển thị Bản đồ từ Google Map lên Liên hệ

-          Từ khóa: Nhập từ/ nhóm từ  khóa bạn muốn để tăng khả năng xuất hiện trên công cụ tìm kiếm của Google

-          Hiển thị: Muốn bài viết hiển thị lên web bạn kích chọn nút   

-          Cuối cùng click nút    để lưu lại bài viết

-          Lưu ý: Ngôn ngữ English nhập liệu tương tự như ngôn ngữ Tiếng Việt

 

Cẩm nang khác