Dịch vụ:  Có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa tất cả nội dung không giới hạn

  • Nút Nhập mới:     
  • Nút Chỉnh sửa:    
  • Nút Xóa          :      

     Nhập liệu Dịch vụ: Chọn Dịch vụ ->  Danh sách  như hình

-   Thêm Dịch vụ mới: Click    màn hình sẽ hiển thị

     

-          Tiêu đề: Nhập tên Dịch vụ

-          Mô tả sơ lược: Nhập mô tả về Dịch vụ

-          Nội dung: Nhập nội dung chi tiết về Dịch vụ

-          Pic Thumb: Nhấn vào  chọn đường link tới hình ảnh muốn đưa vào

(Hình ảnh này là hình ảnh đại diện khi hiện ra ngoài website)

-          Liên kết: Không cần nhập. Hệ thống tự động cập nhật

-          Từ khóa: Nhập từ/ nhóm từ  khóa bạn muốn để tăng khả năng xuất hiện trên công cụ tìm kiếm của Google

-          Nổi bật: Nếu bạn muốn bài viết hiển thị ngoài trang chủ thì kích chọn  

-          Hiển thị: Muốn bài viết hiển thị lên web bạn kích chọn nút  

-          Cuối cùng click nút    để lưu danh mục mới

Lưu ý: Ngôn ngữ English nhập liệu tương tự như ngôn ngữ Tiếng Việt

          -     Chỉnh sửa & Xóa bài viết Dịch vụ

Chỉnh sửa: Chọn    để chỉnh sửa Dịch vụ

Xóa: Click chọn    Dịch vụ muốn Xóa -> Nhấn nút    để Xóa Dịch vụ

Sắp xếp thứ tự: Nhập thứ tự Bài viết muốn hiển thị lên website, sau đó nhấn nút  

 

Cẩm nang khác