Hỗ trợ trực tuyến: Dùng để chèn Nick Yahoo/ Skype vào website

Nhập liệu: Chọn Hỗ trợ trực tuyến -> Danh sách như hình

-          Ô 1: Nhập tên hiển thị

-          Ô 2: Bạn nhập số điện thoại bàn hoặc số di động

-          Ô 3: Nhập Nick Yahoo/ Skype mà bạn muốn đưa lên website

-          Ô 4: Click vào hình    chọn loại nick Yahoo/ Skype

-          Cuối cùng Click nút    để lưu nội dung vừa tạo

-          Muốn thêm Nick Yahoo/ Skype mới bạn chọn  

 

Cẩm nang khác