Bảng giá dịch vụ Mail Plus

Small Office Email 1
600.00btnBuy.gif0VNĐ / năm
Small Office Email
1.200.000VNĐ / năm
Mail Plus 01
2.160.000VNĐ / năm
Mail Plus 02
3.600.000VNĐ / năm
 Mail Plus 03
5.400.000VNĐ / năm
 Mail Plus 04
7.400.000VNĐ / năm
Mail Plus 05
9.000.000VNĐ / năm
5 địa chỉ mail 10 địa chỉ mail 20 địa chỉ mail 50 địa chỉ mail 100 địa chỉ mail 200 địa chỉ mail 300 địa chỉ mail
1 GB 2 GB 4 GB 10 GB 20 GB 40 GB 60 GB
btnBuy.gif
btnBuy.gif
btnBuy.gif
btnBuy.gif
btnBuy.gif
btnBuy.gif
thuonghoi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG HỘI