GIỚI THIỆU: Có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa tất cả nội dung không giới hạn như hình sau:

  • Nút Nhập mới  :     
  • Nút Chỉnh sửa :     
  • Nút Xóa          :      

Nhập liệu Giới thiệu: Chọn Giới thiệu -> Danh sách  như hình

Sau khi Click   màn hình sẽ hiển thị:

-          Tiêu đề: Đặt tên cho bài viết Giới thiệu

-          Nội dung :  Nhập nội dung Giới thiệu về công ty, thư ngỏ, lĩnh vực hoạt động …, trang trí tương tự như Word, có thể chèn hình ảnh công ty vào mục này

-          Liên kết: Không nhập liệu mục này. Hệ thống tự động chèn

-          Từ khóa: Nhập từ/ nhóm từ  khóa bạn muốn để tăng khả năng xuất hiện trên công cụ tìm kiếm của Google

-          Nổi bật: Nếu bạn muốn bài viết hiển thị ngoài trang chủ thì kích chọn  

-          Hiển thị: Muốn bài viết hiển thị lên web bạn kích chọn nút   

-          Cuối cùng click nút    để lưu lại bài viết

Lưu ý: Ngôn ngữ English nhập liệu tương tự như ngôn ngữ Tiếng Việt

 

Cẩm nang khác