Code đạt chuẩn quốc tế W3C (Link kiểm tra www.validaror.w3.org) giúp web chạy nhanh, bảo mật, thân thiện với nhiều công cụ tìm kiếm như Google, Yahoo, Bing,.v.v.